Celoroční škola SmartCoaching -

Koučink je jedna z nejúčinnějších metod vůbec. Vše na co si přijdete sami má pro vás mnohem větší hodnotu a je...

Koučink je jedna z nejúčinnějších metod vůbec. Vše na co si přijdete sami má pro vás mnohem větší hodnotu a je ihned použitelné. SmartCoaching spojuje všechny složky osobnosti a dělá člověka uceleným.

Osobnost člověka se skládá ze čtyř základních složek, fyzické, mentální, psychické a duchovní. Jejich zastoupení a propojení je zásadní a definuje vztah k sobě samému a okolí. Všechny tyto složky by měly být v rovnováze, pokud nejsou, má člověk pocit, že mu v životě něco schází a že je něco v nepořádku.

Úkolem naší školy je pomoci Vám dostat tyto čtyři složky do rovnováhy, pracovat s nimi, a to nejen u sebe, ale především ve svém okolí, ve vašem týmu, či ve vaší praxi.

V celoroční škole SmartCoaching si osvojíte nejúčinnější koučovací metody, naučíte se pracovat s emocemi, najdete cestu sami k sobě, a skrze ní získáte dovednosti pro práci s lidmi.

Celoroční škola SmartCoaching je určena pro všechny kteří chtějí být úspěšnější, zůstat nohami na zemi, ale zároveň si plnit své sny a vize. Kurz je vhodný pro všechny, kteří na sobě chtějí pracovat a zlepšit si život i vztahy touto účinnou a proaktivní metodou. Je vhodný pro všechny, kteří pracují s lidmi i pro lidi, pro všechny pomáhající profese, i pro kouče.

Koučovací školu lze absolvovat skupinově či individuálně.

 

I.BLOK:

V tomto zahajovacím bloku vstoupíme do úvodu koučování, který má teoretickou i praktickou část, zastavíme se a uvědomíme si kdo jsme a kam jdeme. Na základě toho si připravíme plán, kam chceme během roční školy dojít.

 • Co je koučování
 • Složky osobnosti
 • Rovnice koučování
 • Jak navyšovat vnitřní motivaci
 • Základní kompetence kouče 
 • Stanovování cílů
 • Grow model

II.BLOK:

Prožijeme symbolickou smrt, která nám pomůže v začátku nechat zemřít a odejít vše staré, a pomocí koučovacích metod necháme ožít vše nové. Každý účastník bude pracovat na realizaci svého vlastního koučovacího plánu, a zároveň se bude skrze teorii i prožitek učit koučovat.

Naučíte se naslouchat, motivovat, a růst v sebekoučování.

 • Pravidla koučování
 • Práce s emocemi
 • Kaizen – metoda nejmenšího krůčku
 • Jak se správně ptát
 • Matice změn – přepisování zajetých vzorců
 • Synektika – práce s analogiemi, spojování souvislostí

III.BLOK

Ponoříme se do technik koučování, a jeho praktikování. Pověnujeme se nástrahám koučování, narazíme na téma traumat, NLP, a systemickému koučování. Budeme se věnovat i hlubokým havajským mapám, jako nástroji pro manažerské či osobní prostředí.

 • Lidský Lidský mozek – neurony, návyk,
 • Metaprogramy, nastavení vnímání
 • Neurolingvistické programování nástroje
 • Nástroje ericsonovského koučování
 • Zpětná vazba, debriefing
 • Psychosomatika
 • Bálintovské skupiny
 • Vnitřní účet
 • Naslouchání

IV. BLOK:

Posuneme se v koučovacích dovednostech, naučíme se pracovat s emocemi vlastními a tím i s emocemi druhých. Opět se bude prolínat zažitková část s teoretickou. Naučíme se, jak pracovat s vlastním ohněm, i s ohněm koučovaného. Dostaneme do hloubky sebe sama, koučování bude zaměřeno na témata stres, vyhoření, psychohygiena a vnitřní kontra vnější svět.

 

V. BLOK

SmartCoaching školu si zpříjemníme pobytovým workshopem, který bude opět v duchu podzimu – téma uzemnění, zrání, zpětná vazba, sebereflexe, provedeme bálintovské supervizní skupiny vašich rozborů. Školu zakončíme zhodnocením, kam jsme se za rok posunuli, a zda jsme dosáhli stanovených cílů.

K získání certifikátu je nutná 100% docházka. V případě nutné absence je možné domluvit si individuální termín výuky.