Kurz intuitivního vidění pro děti -

Metoda Marka Komissarova učí děti do dvanácti let věku vidět i bez očí. Jak by vypadal náš svět, kdybychom mohli...

12. 5. 2016 07:05

Kurz intuitivního vidění pro děti

Metoda Marka Komissarova učí děti do dvanácti let věku vidět i bez očí. Jak by vypadal náš svět, kdybychom mohli používat intuici naplno již od dětského věku? Děti po kurzu s černými brýlemi vidí, rozeznávají obrázky, skládají puzzle. Vhodné i pro zrakově slabší děti, které se mohou naučit vidět jinak než jen očima.

Mark Komissarov se narodil v roce 1949 v Moskvě. O roku 1989 žije s rodinou v New Yorku. Je autorem metody „Přímého informačního vnímání z okolí“. Vystoupil s hypotézou o existenci Centra informačního vnímání v lidském mozku, které je schopno přímého přijímání informací z vnějšího okolí. Jeho metoda aktivuje tuto schopnost a nejzřetelněji se projevuje u dětí do dvanácti let u kterých prokáže schopnost lidského mozku přijímat vizuální informace z vnějšího okolí – bez použití zraku.

Prospěšnost metody pro děti:
U dětí se během pár desítek minut aktivuje Centrum informačního vnímání v mozku a tato schopnost se v průběhu 4- denního kurzu stabilizuje. Děti čtou, píšou, skládají puzzle, později dokáží jezdit na kole apod. Tato metoda pomáhá nevidomým a slabozrakým dětem u nichž dojde k výraznému zlepšení vidění i bez použití relaxační masky. Pokud děti tuto nově rozvinutou schopnost trénují, tak vlastně tím trénují svoje mimosmyslové vnímání a začnou pomalu a spontánně nabírat některé informace tímto způsobem a budou jim věřit. Začne se jim rozvíjet intuice. Z tohoto důvodu se budou lépe a správně rozhodovat, začnou si více věřit, budou vědět jaký si určit svůj osobní cíl v životě a jak jej dosáhnout. Budou lépe vědět co chtějí a jak toho dosáhnout. Dokáží rozeznat lež od pravdy, která se jich osobně týká, budou se tedy snadněji orientovat v okolním světě. Děti mohou dále tyto své schopnosti rozšiřovat například schopností „vidět“ i se zavřenýma očima nebo vnímat realitu přes fyzické překážky. V každém případě od okamžiku aktivace tohoto centra a dál, když budou děti trénovat, tak se jim bude rozvíjet intuice v souladu a v harmonii s rozvíjením schopnosti racionálního a logického myšlení, kterému se obecně učí ve škole. Je vědecky dokázáno, že dítě trénující své Centrum informačního vnímání, v ten okamžik využívá svůj mozek o 4-5% více než ostatní, tedy asi jako třicetiletý dospělý člověk
Metoda je bezpečná, nedochází k nežádoucím účinkům, které by špatně působily na psychiku a mozkovou činnost dětí.

Podívejte se na pořad na vlastní oči, stojí za shlednutí!!!!
http://tn.nova.cz/clanek/zpravy/tv-archiv/na-vlastni-oci/na-vlastni-oci-zazrak-nebo-trik.html

Požadavky na kurz:
Kurz probíhá čtyři po sobě jdoucí dny, dvě hodiny denně. Jednoho kurzu se účastní max. 6 dětí a v jeden den jsme schopni vést maximálně dva kurzy po sobě jdoucí. Kurz se uskuteční pouze při naplnění alespoň jednoho kurzu a to za účasti minimálně 5 – 6 dětí, pokud by bylo více zájemců, tak se uskuteční kurzy dva. Cena kurzu je Kč 3500 včetně relaxační masky.

Setkávání denně od 16,00 – 18,OO – od čtvrtka do neděle

Místo konání:

Český svaz ochránců přírody

Michelská 5, Praha 4

Přihlašte se prosím na jana.dlouha@smartcoaching.cz

Případně volejte 775 210 479, 777 719 690

Comments are closed.