Kalendář akcí -

Historie

Milí příznivci práce na sobě,

mnohdy deštivý a lehce nostalgický podzim, by mohl být impulsem k vyčištění a vyhození všeho, co nás uvnitř trápí…

Moc rády bychom vám již s předstihem nabídly krásný astrologický seminář s koučovacími technikami na naše temná místa…

Měsíc odpradávna fascinoval lidi celého světa.

Astrologie pracuje s naší Lunou, jež nám odkrývá naše emoce, potřeby, touhy. Ovšem uvnitř sebe máme také své temnoty, které neznáme či nechceme řešit a jež nám v symbolice astrologie ukazuje Černá Luna.

K černé Luně jsem musela jako astrolog dospět i já sama a moc ráda se s vámi podělím o tuto vědomost přímo v praxi.

Naše duše skrývá mnoho nevyřešeného, buď hlubokou prázdnotu nedořešeného, či naopak absolutní přebytek pozornosti. Oboje nás vyvádí z rovnováhy a vede k nepřiznání si a neřešení, či přetečení a zaplavení naší osobnosti.

Svou černou Lunu můžeme usměrňovat a využívat její vliv, jen musíme znát její tvář.

Tento praktický astrologický seminář bude zaměřený na naše temné stránky, jež mohou vést ke světlu.

Seminář jsem připravila společně s mou kolegyní koučkou Janou Dlouhou, jenž vám ukáže nástroje, které koučink umí i ve vztahu k tomuto tématu..

Rezervujte si místa v domě Salve, Na Příkopech 5579, Chomutov na telefonu: 725 518 775

Jako astrolog potřebuji znát váš datum, případně i čas zrození. ( hlásit v Salve )

Velice se na vás těším…

s úctou Leona Hrnková a Jana Dlouhá

www.leonahrnkova.cz, 607 986 040

http://smartcoaching.cz/

Přednáška je zaměřena na funkci naší tělesné schránky, paměť buněk, tělesné pochody a schopnosti stárnutí zpomalovat.
Vysvětlíme si, jak vnímat entropii versus vesmír a vlastní myšlení a uvědomění si, že stárnutí probíhá již od našeho narození. Proto téma stárnutí je i tématem mladých lidí a naše budoucnost souvisí velice silně s naší minulostí, ale především s tím, jak žijeme nyní.

Těší se na vás Leona Hrnková a Jana Dlouhá

18:00 – 21:30

Cena 290,- Kč.

Pozor! – sejdeme se vnových prostorách: Vlkova 841/46 130 00 Praha 3

Na kurz se přihlaste na e-mailu: jana.dlouha@smartcoaching.cz

Svádění bylo vždy považováno za něco nekalého. Přitom bez svádění by nemohl vzniknout ani jeden milostný vztah. Co dokáže šarm? Jak se cítit miliónově vždy a všude? vyprchalo již kouzlo svádění z našich životů? Pět způsobů, jak být okouzlující vždy a všude. Naučte se, jak si vypěstovat šarm.

O tomto zajímavém tématu nám přijede opět  popovídat oblíbená lektorka v oblasti sexuality a intimních vztahů

Jana Zimolová Mašková, CSB, www.terapiedotykem.cz

18:00 – 21:30.

Cena 290,- Kč.
Na kurz se přihlaste na e-mailu: jana.dlouha@smartcoaching.cz.

Pozor! – sejdeme se v  nových prostorách: Vlkova 841/46 130 00 Praha 3

25.5. 18:00
Asertivní jednání

Jste asertivní?
Odpovězte si sami na následující otázky:
• Umíte vyjádřit svůj pocit?
• Stává se Vám, že někomu něco slíbíte a jste následně sami na sebe naštvaní, že jste nedokázali říci „ne“?
• Když se vám nelíbí něčí chování, dokážete mu to sdělit?
• Když vás někdo kritizuje, reagujete protiútokem, nebo dokážete kritiku přijmout?
• Máte často pocit, že druzí zneužívají vaší dobroty?
• Stává se vám, že ve Vás „chytnou saze“?

Nezaměňujeme někdy asertivitu za nasertivitu?.. Kde je hranice vyjádření svých pocitů a agrese či násilného sebeprosazování? Asertivita by se dala definovat  jako zlatá střední cesta lidské komunikace odmítající jak agresivní tak i pasivní chování. Pasivní lidé mají problém udržet si své pomyslné hranice a pod sebemenším nátlakem jsou ochotni je posouvat ku prospěchu druhých. Neradi se přou a nedokážou jasně a upřímně dát najevo, jak se cítí a co si myslí, ze strachu, že ublíží nebo se znelíbí ostatním.

Pojďme v konkrétních cvičeních tuton hranici najít. Večer bude aktivní.

Těší se na vás  Jana Dlouhá

18:00 – 21:30.

Cena 290,- Kč.
Na kurz se přihlaste na e-mailu: jana.dlouha@smartcoaching.cz.

Pozor! – sejdeme se v  nových prostorách: Vlkova 841/46 130 00 Praha 3

 

Ojedinělý trénink intuice jsme pro vás zajistili u žáků Marka Komissarova, ruského vědce, který slaví a šokoje touto metodou celý svět. Poznejte a naučte se používat, něco, co všichni máme, je nám to vlastní a nevyužíváme to. Naši intuici.. Tréninky navazují na přednášky v našich prostorách SmartCoachingu.

Tato metoda vysvětlí dospělým a dětem od 13 let pomocí několika níže uvedených bodů co je intuice a jak s ní pracovat. Dojde k aktivaci tohoto centra přes hyperprostorovou frekvenci barev a umožní všem, kteří projdou tímto seminářem v budoucnu aktivně pracovat a trénovat intuici za použití stejnojmenné stolní hry pro celou rodinu INTUITION.vision. Účastníci semináře se seznámí s dovedností, jak pozorovat své vnímání intuice nejprve formou hry. Klíčovým bodem naší metody je důvěra ve schopnosti naší intuici, důvěra v tento vlastní zdroj, který v našem nitru existuje a že tento další zdroj lidského vnímání má plnou schopnost správného řešení v jakýkoliv okamžik
a) Co je to intuice a jaké jsou její projevy
Intuice je schopnost, která nevysvětluje jak vznikla, ale jen ukazuje výslednou odpověď, sděluje člověku co má udělat, nikdy mu ale neříká, proč tak má jednat.

b) Proč trénovat intuici
Kromě neobvyklých řešení, rychlých vyhodnocení situací a odpovědí na životní otázky, potřebujeme intuici také, abychom poznali, kdy a jak jednat.

c) Způsob zachycení intuice
Intuitivní poznání k lidem přichází různými způsoby a zdá se, že u každého je některý z těchto způsobů dominantní. Metoda INTUITION.vision ukáže lidem, jaký způsob projevu jejich intuice je dominantní.

d) Trénink a rozvoj intuice
Způsob hry INTUITION.vision dá pochopení, že i intuitivní vnímání se dá trénovat a zlepšovat.

Metoda INTUITION.vision učí zachytit intuici v přítomném okamžiku tady a teď. Aby dospělí zachytili intuici nesmí v daný okamžik aktivně přemýšlet. Musí být schopni zastavit nekonečný tok myšlenek a na malý okamžik umožnit projev intuice. Ta nepřichází logickým myšlením, nýbrž cestou, kterou nelze racionálně ani logicky vysvětlit. Velmi silné vyvinuté nebo vytrénované intuitivní vnímání se mnohdy označuje jako náš šestý smysl, tedy schopnost mimosmyslového vnímání a on to také je náš šestý smysl, jež je nadřazen pěti smyslům. Našich pět smyslů nás může klamat ale intuice nikdy.
Požadavky na kurz:
Kurz probíhá dva dny za sebou, oba dva dny 3 hodiny. Jednoho kurzu se účastní maximálně 8 lidí, minimálně 6, nejlépe v páru, ale není to podmínkou. Jsme schopni vést maximálně 3 kurzy za dva dny. Cena kurzu je Kč 1990,- na osobu a cena hry na trénování je 500,- a pro páry stačí jedna, protože jí může hrát celkem maximálně pět hráčů.

Místo konání:

Český svaz ochránců přírody

Michelská 5, Praha 4

Přihlašte se prosím na jana.dlouha@smartcoaching.cz

Případně volejte 775 210 479, 777 719 690

Metoda Marka Komissarova učí děti do dvanácti let věku vidět i bez očí. Jak by vypadal náš svět, kdybychom mohli používat intuici naplno již od dětského věku? Děti po kurzu s černými brýlemi vidí, rozeznávají obrázky, skládají puzzle. Vhodné i pro zrakově slabší děti, které se mohou naučit vidět jinak než jen očima.

Mark Komissarov se narodil v roce 1949 v Moskvě. O roku 1989 žije s rodinou v New Yorku. Je autorem metody „Přímého informačního vnímání z okolí“. Vystoupil s hypotézou o existenci Centra informačního vnímání v lidském mozku, které je schopno přímého přijímání informací z vnějšího okolí. Jeho metoda aktivuje tuto schopnost a nejzřetelněji se projevuje u dětí do dvanácti let u kterých prokáže schopnost lidského mozku přijímat vizuální informace z vnějšího okolí – bez použití zraku.

Prospěšnost metody pro děti:
U dětí se během pár desítek minut aktivuje Centrum informačního vnímání v mozku a tato schopnost se v průběhu 4- denního kurzu stabilizuje. Děti čtou, píšou, skládají puzzle, později dokáží jezdit na kole apod. Tato metoda pomáhá nevidomým a slabozrakým dětem u nichž dojde k výraznému zlepšení vidění i bez použití relaxační masky. Pokud děti tuto nově rozvinutou schopnost trénují, tak vlastně tím trénují svoje mimosmyslové vnímání a začnou pomalu a spontánně nabírat některé informace tímto způsobem a budou jim věřit. Začne se jim rozvíjet intuice. Z tohoto důvodu se budou lépe a správně rozhodovat, začnou si více věřit, budou vědět jaký si určit svůj osobní cíl v životě a jak jej dosáhnout. Budou lépe vědět co chtějí a jak toho dosáhnout. Dokáží rozeznat lež od pravdy, která se jich osobně týká, budou se tedy snadněji orientovat v okolním světě. Děti mohou dále tyto své schopnosti rozšiřovat například schopností „vidět“ i se zavřenýma očima nebo vnímat realitu přes fyzické překážky. V každém případě od okamžiku aktivace tohoto centra a dál, když budou děti trénovat, tak se jim bude rozvíjet intuice v souladu a v harmonii s rozvíjením schopnosti racionálního a logického myšlení, kterému se obecně učí ve škole. Je vědecky dokázáno, že dítě trénující své Centrum informačního vnímání, v ten okamžik využívá svůj mozek o 4-5% více než ostatní, tedy asi jako třicetiletý dospělý člověk
Metoda je bezpečná, nedochází k nežádoucím účinkům, které by špatně působily na psychiku a mozkovou činnost dětí.

Podívejte se na pořad na vlastní oči, stojí za shlednutí!!!!
http://tn.nova.cz/clanek/zpravy/tv-archiv/na-vlastni-oci/na-vlastni-oci-zazrak-nebo-trik.html

Požadavky na kurz:
Kurz probíhá čtyři po sobě jdoucí dny, dvě hodiny denně. Jednoho kurzu se účastní max. 6 dětí a v jeden den jsme schopni vést maximálně dva kurzy po sobě jdoucí. Kurz se uskuteční pouze při naplnění alespoň jednoho kurzu a to za účasti minimálně 5 – 6 dětí, pokud by bylo více zájemců, tak se uskuteční kurzy dva. Cena kurzu je Kč 3500 včetně relaxační masky.

Setkávání denně od 16,00 – 18,OO – od čtvrtka do neděle

Místo konání:

Český svaz ochránců přírody

Michelská 5, Praha 4

Přihlašte se prosím na jana.dlouha@smartcoaching.cz

Případně volejte 775 210 479, 777 719 690

Otázkou zdraví a nemoci se dříve či později bude zabývat každý z nás. Záleží jen na nás, jak s touto informací budeme pracovat a zda-li ji přijmeme jako upozornění dobrého přítele. Velmi záleží také na tom, jestli se nad tímto tématem zamyslíme ve chvíli, kdy ještě nejsme vyhozeni z rovnováhy nebo ji řešíme v čase, kdy nemoc již propukla. Závěrečná série z oblasti psychosomatiky našich zdravotních problémů a přístupu ke své duši i tělu.

Těší se na vás Leona Hrnková a Jana Dlouhá

18:00 – 21:30

Cena 290,- Kč.
Na kurz se přihlaste na e-mailu: jana.dlouha@smartcoaching.cz

CET promlouvá prvotním jazykem erotické mysli. Naučte se tento jazyk a poznáte zdroj vášně. Přednáška je inspirována knihou The erotic mind od amerického psychoterapeuta Jacka Morina. Můžeme změnit to, k čemu jsme přitahováni? Proč nám nejvíc chutná zakázané ovoce? Co je základním intimním scénářem v našem mozku? Čím se řídíme při výběru partnera? CET je klíčem k porozumění našeho erotického života. Poznejte své CET, a zjistěte, na kolik a jak vás ovlivňuje vaše sexuální nastavení a ve vašich  životech.

Toto téma je velmi žhavé a zároveň hluboké, přinášíme ho do cyklu našich přednášek na vaše přání.

O tomto zajímavém tématu nám přijede  popovídat oblíbená lektorka v oblasti sexuality a intimních vztahů

Jana Zimolová Mašková, CSB, www.terapiedotykem.cz

18:00 – 21:30.

Cena 290,- Kč.
Na kurz se přihlaste na e-mailu: jana.dlouha@smartcoaching.cz.

Pozor! – sejdeme se v  nových prostorách: Vlkova 841/46 130 00 Praha 3

 

O vědomém přístupu ke zdraví a psychosomatice nemocí budeme hovořit a volně navážeme na únorové setkání.
Naše zdraví je jedno z hlavních pilířů našeho života…o čem ovšem vypovídají naše zdravotní problémy?

Těší se na vás Leona Hrnková a Jana Dlouhá

18:00 – 21:30.

Cena 290,- Kč.
Na kurz se přihlaste na e-mailu: jana.dlouha@smartcoaching.cz.

Pozor! – sejdeme se v  nových prostorách: Vlkova 841/46 130 00 Praha 3

Podstatou psychosomatické péče je celostní (holistický) pohled na zdraví člověka. Psychosomatika se zabývá souvislostmi mezi stavy těla (soma), duše (psyché) i vlivy životního prostředí. Starosti, s nimiž si hlava neví rady, tělo často řeší nemocí (somatizace). Bolest a nemoc jsou informace a jít po stopách své nemoci často znamená jít pod povrch sebe sama. Cílem léčby je najít zdroj obtíží a obnovit rovnováhu. Tento přístup je v souladu s definicí zdraví podle Světové zdravotnické organizace: „O zdraví mluvíme tehdy, cítíme-li se dobře tělesně, duševně i v rovině sociální.“ Psychosomatická medicína je úzce propojena se sociologií, psychologií, filozofií, teologií – všemi obory, do nichž se promítá křehkost našeho života.

Pomůžeme vám zjistit, proč jste onemocněli a co se svámi děje.

Všichni víme, že naše emoce jsou silně provázány s naší myslí, srdcem a celou naší duší, jež se mohou mnohokrát ozývat skrze nějaký zdravotní problém.
Myšlenka využití obrazu své nemoci, jako šance, je prastará. Nahlédneme na naší zdravotní stránku z hlediska psychosomatiky.

Těší se na vás Leona Hrnková a Jana Dlouhá

18:00 – 21:30.

Cena 290,- Kč.
Na kurz se přihlaste na e-mailu: jana.dlouha@smartcoaching.cz

Pozor sejdeme se v nových prostorách : Vlkova 841/46 130 00 Praha 3

27.1. 18:00
Cesta k bohatství

Máte pocit, že nemáte dost peněz na realizaci vašich snů? Nebo máte pocit, že stále více a více pracujete a ztrácíte pocit naplnění a radosti? Překážky na cestě k bohatství si klademe často jen my sami. Přitom my jsme ten zdroj, který přitahuje a tvoří peníze a bohatství v životě.

Tento workshop bude zaměřen především na naše postoje k penězům, hledání překážek, které si stavíme při realizaci našich snů a začneme si přitahovat peníze do svého života.

Hlavním cílem celého programu Cesta k bohatství je objevení a prohloubení naší individuální vědomé cesty k penězům a bohatství. Zaměříme se na praktická cvičení, která budete moci uplatnit i v každodenním životě.

Těší se na vás Antonín Buňka a Jana Dlouhá

18:00 – 21:30.

Cena 290,- Kč.
Na kurz se přihlaste na e-mailu: jana.dlouha@smartcoaching.cz.
Doplňující dotazy k obsahu workshopu směřujte na e-mail: antonin.bunka@email.cz

Každý z nás má své vlastní potřeby, touhy a způsoby jak zpracovává své pocity. Na této nejen astrologické přednášce nahlédneme detailněji do naší duše, přírodních rytmů, našeho nevědomí. Nahlédneme také na naši emoční inteligenci, motivaci nejen svou, ale i našich nejbližších.
Naše emoce patří k nejdůležitějším prvkům našeho sebepoznání. Teprve když známe své emoční vzorce chování, můžeme na ně zareagovat s odstupem a nadhledem, a zároveň i svobodně jednat v emočně vypjatých situacích dle své vůle, a ne z afektu a se zatměním.

Odnesete si konkrétní návody, jak by jste vy osobně měli pracovat se svými emocemi. Zda je skrýváte, neventilujete, nebo si naopak škodíte jejich destrukčním použitím proti druhým.

Těší se na vás Leona Hrnková a Jana Dlouhá

18:00 – 21:30.

Cena 290,- Kč.
Na kurz se přihlaste na e-mailu: jana.dlouha@smartcoaching.cz

 

 

Historie