Kalendář akcí -

Historie

Otázkou zdraví a nemoci se dříve či později bude zabývat každý z nás. Záleží jen na nás, jak s touto informací budeme pracovat a zda-li ji přijmeme jako upozornění dobrého přítele. Velmi záleží také na tom, jestli se nad tímto tématem zamyslíme ve chvíli, kdy ještě nejsme vyhozeni z rovnováhy nebo ji řešíme v čase, kdy nemoc již propukla. Závěrečná série z oblasti psychosomatiky našich zdravotních problémů a přístupu ke své duši i tělu.

Těší se na vás Leona Hrnková a Jana Dlouhá

18:00 – 21:30

Cena 290,- Kč.
Na kurz se přihlaste na e-mailu: jana.dlouha@smartcoaching.cz

CET promlouvá prvotním jazykem erotické mysli. Naučte se tento jazyk a poznáte zdroj vášně. Přednáška je inspirována knihou The erotic mind od amerického psychoterapeuta Jacka Morina. Můžeme změnit to, k čemu jsme přitahováni? Proč nám nejvíc chutná zakázané ovoce? Co je základním intimním scénářem v našem mozku? Čím se řídíme při výběru partnera? CET je klíčem k porozumění našeho erotického života. Poznejte své CET, a zjistěte, na kolik a jak vás ovlivňuje vaše sexuální nastavení a ve vašich  životech.

Toto téma je velmi žhavé a zároveň hluboké, přinášíme ho do cyklu našich přednášek na vaše přání.

O tomto zajímavém tématu nám přijede  popovídat oblíbená lektorka v oblasti sexuality a intimních vztahů

Jana Zimolová Mašková, CSB, www.terapiedotykem.cz

18:00 – 21:30.

Cena 290,- Kč.
Na kurz se přihlaste na e-mailu: jana.dlouha@smartcoaching.cz.

Pozor! – sejdeme se v  nových prostorách: Vlkova 841/46 130 00 Praha 3

 

O vědomém přístupu ke zdraví a psychosomatice nemocí budeme hovořit a volně navážeme na únorové setkání.
Naše zdraví je jedno z hlavních pilířů našeho života…o čem ovšem vypovídají naše zdravotní problémy?

Těší se na vás Leona Hrnková a Jana Dlouhá

18:00 – 21:30.

Cena 290,- Kč.
Na kurz se přihlaste na e-mailu: jana.dlouha@smartcoaching.cz.

Pozor! – sejdeme se v  nových prostorách: Vlkova 841/46 130 00 Praha 3

Podstatou psychosomatické péče je celostní (holistický) pohled na zdraví člověka. Psychosomatika se zabývá souvislostmi mezi stavy těla (soma), duše (psyché) i vlivy životního prostředí. Starosti, s nimiž si hlava neví rady, tělo často řeší nemocí (somatizace). Bolest a nemoc jsou informace a jít po stopách své nemoci často znamená jít pod povrch sebe sama. Cílem léčby je najít zdroj obtíží a obnovit rovnováhu. Tento přístup je v souladu s definicí zdraví podle Světové zdravotnické organizace: „O zdraví mluvíme tehdy, cítíme-li se dobře tělesně, duševně i v rovině sociální.“ Psychosomatická medicína je úzce propojena se sociologií, psychologií, filozofií, teologií – všemi obory, do nichž se promítá křehkost našeho života.

Pomůžeme vám zjistit, proč jste onemocněli a co se svámi děje.

Všichni víme, že naše emoce jsou silně provázány s naší myslí, srdcem a celou naší duší, jež se mohou mnohokrát ozývat skrze nějaký zdravotní problém.
Myšlenka využití obrazu své nemoci, jako šance, je prastará. Nahlédneme na naší zdravotní stránku z hlediska psychosomatiky.

Těší se na vás Leona Hrnková a Jana Dlouhá

18:00 – 21:30.

Cena 290,- Kč.
Na kurz se přihlaste na e-mailu: jana.dlouha@smartcoaching.cz

Pozor sejdeme se v nových prostorách : Vlkova 841/46 130 00 Praha 3

27.1. 18:00
Cesta k bohatství

Máte pocit, že nemáte dost peněz na realizaci vašich snů? Nebo máte pocit, že stále více a více pracujete a ztrácíte pocit naplnění a radosti? Překážky na cestě k bohatství si klademe často jen my sami. Přitom my jsme ten zdroj, který přitahuje a tvoří peníze a bohatství v životě.

Tento workshop bude zaměřen především na naše postoje k penězům, hledání překážek, které si stavíme při realizaci našich snů a začneme si přitahovat peníze do svého života.

Hlavním cílem celého programu Cesta k bohatství je objevení a prohloubení naší individuální vědomé cesty k penězům a bohatství. Zaměříme se na praktická cvičení, která budete moci uplatnit i v každodenním životě.

Těší se na vás Antonín Buňka a Jana Dlouhá

18:00 – 21:30.

Cena 290,- Kč.
Na kurz se přihlaste na e-mailu: jana.dlouha@smartcoaching.cz.
Doplňující dotazy k obsahu workshopu směřujte na e-mail: antonin.bunka@email.cz

Každý z nás má své vlastní potřeby, touhy a způsoby jak zpracovává své pocity. Na této nejen astrologické přednášce nahlédneme detailněji do naší duše, přírodních rytmů, našeho nevědomí. Nahlédneme také na naši emoční inteligenci, motivaci nejen svou, ale i našich nejbližších.
Naše emoce patří k nejdůležitějším prvkům našeho sebepoznání. Teprve když známe své emoční vzorce chování, můžeme na ně zareagovat s odstupem a nadhledem, a zároveň i svobodně jednat v emočně vypjatých situacích dle své vůle, a ne z afektu a se zatměním.

Odnesete si konkrétní návody, jak by jste vy osobně měli pracovat se svými emocemi. Zda je skrýváte, neventilujete, nebo si naopak škodíte jejich destrukčním použitím proti druhým.

Těší se na vás Leona Hrnková a Jana Dlouhá

18:00 – 21:30.

Cena 290,- Kč.
Na kurz se přihlaste na e-mailu: jana.dlouha@smartcoaching.cz

 

 

Žijeme v zemi, kdy péče o dítě s sebou nese reálné finanční těžkosti.

Drtivá většina žen odchází z mateřské dovolené na hůře placenou a méně zajímavou pracovní pozici.

V úzké skupině vyhrazené max pro 5 klientek projdeme detailně vaše silné stránky, vaše schopnosti a odkryjeme potenciál za použití techniky koučování skupiny. Výsledkem bude konkrétní plán pro vaši životní situaci včetně finanční stránky, který lze ihned po skončení realizovat. Budete tím pádem konkrétně postupovat k cíli, ušetříte drahocenný čas a námahu spojenou s marným úsilím.

Po skončení skupinové práce nabízím pravidelně měsíční telefonické konzultace zdarma po dobu 3 měsíců.

Cena 1990kc/osoba

Čas 9:00 – 15:00

„Kdybyste věděli, že tento rok je rokem posledním. Jak by vypadal váš život? Co by jste udělali jinak, a jak by se změnil váš denní harmonogram? Na tyto otázky si 9.12. 2015 rozhodně odnesete vaše konkrétní odpovědi.“

Obzvláště v adventní čas, je toto téma zařazeno do našich silných setkávání, a věřte, že vás zanese do hloubky sebe sama a tím i do naplnění pravé podstaty adventu. Tato přednáška je tento rok opakovaná na vaše přání, právě pro hloubku a uvědomění a zároveň veliké uvolnění energie, které vyvolá paradoxně i velikou zábavu a smích.

Není totiž nutné cítit strach či obavu z tématu smrti, která je součástí života, stejně tak jako zrození, jež oslavujeme. Říká se, že dobrý konec dělá dobrý příběh. Můžeme před umíráním a tématem smrti zavírat oči a zbytečně se bát, či můžeme na tento fenomén pohlédnout způsobem vědomým, který nás od strachu odvádí.
I konec života můžeme mít ve svých rukách a vědomě si řídit čas, který je nám dán.

Cena 290,- Kč

Získáte jednoduchý návod na lepší pochopení druhých i sebe sama, porozumíte motivům i principům jednání, snadněji dosáhnete, čeho chcete a ujasníte si vlastní postupy při jednání s druhými.

Typologii můžeme použít k diagnostikování lidí, důležité především pro pracující s lidmi, obchodníky, jakožto lidi pracující v kolektivu, či týmu.
Cíl workshopu:
• Lepší pochopení druhých i sebe sama
• Porozumění motivů a principů jednání, jak dosáhnout snadněji toho, co chceme
•Ujasnění si vlastních postupů při jednání s druhými
•Uvědomění si vlastních hodnot
• Zlepšení vztahů okolo nás skrze poznání druhých, i sebe sama

Obsah přednášky:
• Přednáška přináší náhled a do barevné typologie, která čerpá z typologie dle C. G. Junga. Tento úvod do typologie a netradiční pohled na ni, může být užitečný každému z nás, ale především lidem, kteří pracují s lidmi, obchodníkům, manažerům, jakožto lidem pracujícím v týmu, či kolektivu.Základním účelem typologie je pochopení druhých, a případně přizpůsobení se ve vzájemných vztazích. Typologii můžeme použít k diagnostikování lidí, k snadnějšímu dosažení svých cílů, a lepšímu porozumění ostatních i sebe sama.

Ideální cílovou skupinou pro tuto přednášku jsou všichni, kteří pracují s lidmi, potřebují používat správný přístup v jednání a obchodování, nebo pracují s týmem lidí, či v týmu

18,30 – 21,00

Cena 690,-Kč

Temnota v nás, náš stín, místo o kterém nevíme, nebo místo, které se snažíme zakrýt, ukrýt, i před námi samými,a přesto je naší součástí, je vidět, cítit, je naší neodmyslitelnou součástí.
Na temnotu v nás se podíváme z pohledu psychologického, koučovacího a poslouží nám k němu i pohled astrologický. Astrologická černá Luna se trefuje do černého a pomůže nám nahlednout a zvědomit, jaký stín si v sobě nosíme.
Zaměříme se na to, jak s temnotou pracovat, a jak ji uchopit tak, aby nás posilovala, a neoslabovala.
K přiblíženíse tématu doporučuji přečíst si článek Leony Hrnkové o Černé Luně zde:
http://www.spokojena.cz/nase-temnota-v-nas-aneb-astrologicka-cerna-luna.html

Naše duše skrývá mnoho nevyřešeného, buď hlubokou prázdnotu nedořešeného, či naopak absolutní přebytek pozornosti. Oboje nás vyvádí z rovnováhy a vede k nepřiznání si a neřešení, či přetečení a zaplavení naší osobnosti. Svou černou Lunu můžeme usměrňovat a využívat její vliv, jen musíme znát její tvář. Tento praktický astrologický seminář bude zaměřený na naše temné stránky, jež mohou vést ke světlu.
Prosíme, aby jste se nám již hlásili dopředu, neboť potřebujeme znát váš datum a čas zrození (alespoň přibližný), abychom seminář mohli připravit přímo pro vás.
Těším se na vás já, Jana Dlouhá a má kolegyně, astroložka Leona Hrnková.

18:30 – 22,00

Cena : 290,-

„Zpětná vazba, stejně jako sprchování není pochopitelně trvalá. Je to něco, čemu byste se měli věnovat pravidelně“

Naučte se používat zpětnou vazbu jako standardní manažerský nástroj, osvojíte si pravidla negativní i pozitivní zpětné vazby, která vám při komunikaci pomůže ke snazšímu dosažení vašich cílů.
Zjistíte, že zpětná vazba může byt silným motivačním prostředkem. Naučíte se také používat silný koučovací nástroj – pyramidu neurologických úrovní. Na přednášku navazuje roční SmartCoaching škola, kde se bude pracovat se zpětnou vazbou více do hloubky.

Komunikační nástroj, který používáme každý den, v komunikaci v práci, v komunikaci s dětmi, s přáteli, i běžně na ulici..
Víte jak by vlastně správná zpětná vazba měla vypadat?..
Co pro vás znamená když po vás někdo chce zpětnou vazbu?.. Co vám tím vlastně říká? Proč vlastně právě vás o něco takového žádá. A jaké to bude mít následky, jestli mu jen řeknete špatné věci, s tím, že ty dobré berete jako samozřejmost.

Znamená to kritiku? Je to nalezení chyb na tom, co máte ohodnotit? Zpětná vazba není jen manažerský nástroj, používáme ji každý, setkáváme se s ní každý den.

Myslíte,že se týká jen manažerů?..nebo jste si vědomi toho jak často někomu dáváte zpětnou vazbu?
Když se vás někdo zeptá jak vypadá, jak se vám líbilo jeho vystoupení..Víte, jak odpovědět tak, aby jste ho podpořili tam, kde podpořit chcete, a neublížit na místě kde jste rozhodně ublížit nechtěli?
Jak se dá zpětná vazba překlenout v motivaci, a jak rozdíl je mezi pozitivní a negativní zpětnou vazbou? Čeho se vyvarovat?
O tom všem14.10. Od 18.30 hodin ve SmartCoachingu.

18,00 – 21,00

Cena 690,- Kč

Stárnutí je téma nejen starých lidí, ale týká se nás již od raného věku. Naše budoucnost velmi silně souvisí s naší minulostí a s tím, jak žijeme nyní. Nahlédneme do funkcí naší tělesné schránky, paměti buněk a tělesných pochodů, které si můžeme řídit především my sami.

Své tělo, duši i ducha můžeme vědomě trénovat s cílem, aby naše stáří probíhalo s grácií, zdravím, moudrostí a rovnováhou se sebou samým.

Do přednášky bude opět zařazen nástroj koučování, kde si odnesete rozpracované své téma.

18,30 – 21,00

Cena 290 Kč

Historie