MŮJ PŘÍBĚH -

Mým odrazovým můstkem poznání byla teologická fakulta, kde mne zajímal svět hloubky, víry a psychologie, mou velikou inspirací a motorem...

Mým odrazovým můstkem poznání byla teologická fakulta, kde mne zajímal svět hloubky, víry a psychologie, mou velikou inspirací a motorem byl Prof. Skalický a Prof. Halík, ale zároveň jsem již v tu dobu pracovala v zahraničním obchodě. Jsou to dva odlišné světy, a já jsem vždy měla touhu
právě tyto dva světy propojovat.

Světu se srovnanými hodnotami dodat ten drive obchodníků, a lidem z byznysu jasný směr, vizi, širší souvislosti a hlubší smysl. Po státnicích z psychologie jsem rozvíjela složku niternou, studiem psychoterapie, založené na prvcích systemického koučování a neuro-lingvistického programování (NLP), učila jsem se od havajských šamanů, indických guru. Prošla jsem koučovací akademií Radvana Bahboucha, a Erikson Choaching. Jazyk manažerský jsem si obohatila MBA studiem LIGS School, kde jsem několik let zároveň působila jako lektor manažerské psychologie. Mé sebevzdělávání je poslední roky orientováno na studium mozku a jeho tréninku, na stres a antistres a rozdílné aspekty žen a mužů.

Koučováním se živím od roku 2007 a souzní se mnou právě pro jeho hlavní podstatu – že všechny otázky má člověk napsány v sobě. Pomáhá mi také
spojovat.. svět vnitřní se světem byznysu, realitu a materii s hodnotami a vizí, fyzično s duší, terapii s duchovním rozhovorem, ale především pomáhat jít po vlastní cestě ke splněným cílům.. být vědomější na cestě životem, být strůjcem svého života, práce, mysli, budoucnosti..

Symbol a logo SmartCoaching:

Tento šperk má pro mne dvojí význam. Jeden je velmi osobní a druhý se stal profesním. Tento šperk jsem dostala od svého muže, když se nám narodil syn. Dal mi ho se slovy, že ten nejmenší kruh jsou děti, ten větší okolo já a ten největší on, a že je naše ochrana a bude tu vždy pro nás, a bude nás chránit. Je to pro mne symbol, který mi dává pocit jistoty, stability, a vyrovnanosti, pocit, že jsem milována a jsem součástí celku.

Zvolila jsem si ho pro logo a symbol mé práce, protože mi zároveň připomíná to, jak vnímám koučování já. Připomíná mi, že člověk je složen z několika složek, a že všechny jsou propojeny. Když jedna ze složek člověka je naplněna, a jiná prázdná, vytváří to nerovnováhu. Věřím, že právě rovnováha těla, mysli, i ducha jsou v dnešní době cestou k naplněnému smysluplnému životu.