KOUČOVÁNÍ -

Smartcoaching vychází ze základní psychologické poučky, že člověk se skládá ze čtyř základních složek – fyzické, mentální, psychické a duchovní....

Smartcoaching vychází ze základní psychologické poučky, že člověk se skládá ze čtyř základních složek – fyzické, mentální, psychické a duchovní. Jejich zastoupení a propojení je zásadní, avšak často opomíjené.

Fyzická složka reprezentuje materiální stránku, finance, domov, zázemí, základní fyzické potřeby. Duchovní část se týká našich vizí, hodnot, smyslu bytí. Mentální část naší osobnosti používáme při každodenní práci, patří sem intelekt a mysl. A konečně psychická část je zodpovědná za naše postoje, emoce, nálady a dotýká se i vztahů.

Všechny tyhle naše čtyři části se navzájem ovlivňují a ne vždy jsou spolu v harmonii. Právě proto při koučování dávám největší důraz na to, aby všechny vaše části, fyzická, mentální, duchovní a psychická, byly spolu zharmonizované a vzájemně se doplňovaly.
Ať už se chcete posunout v pracovní či osobní oblasti života, pamatujte, že jste stále jen jeden člověk a při koučování vás možná překvapí, jak moc ovlivňuje firemní prostředí váš osobní život a naopak.

SMARTCOACHING BLOK

12 sezení s koučem po jedné hodině, mezi jednotlivými sezeními je vždy 2-3 týdny odstup, sami si vyberete, jak dlouhou dobu chcete mezi koučováním mít.

SMARTCOACHING VE VAŠÍ FIRMĚ

Kromě koučování managerů, připravujeme přímo na míru workshopy, školení, přednášky a především školu koučování.

SMARTCOACHING KONZULTACE

Jednorázový koučink a konzultace jsou někdy nejvhodnějším způsobem, jak objevit odpověď na svou otázku nebo téma, které potřebujete vyřešit.

TRÉNINK MOZKU

Mentální koučink zaměřený na trénování, posilování a rozvíjení jednotlivých částí mozku.

Mozek je nejsložitější a nejméně probádaný orgán v našem těle. Můžeme díky jeho rozvíjení více ovlivnit svůj život, naše vize?

Tréninkem koncentrace, kognitivních a mentálních schopností zvýšíte činnost a výkonnost mozku. Celý proces trénování probíhá na principu mentálního koučování, případně za pomoci přístrojů na bázi EEG.