Kalendář akcí -

Historie

Žijeme v zemi, kdy péče o dítě s sebou nese reálné finanční těžkosti.

Drtivá většina žen odchází z mateřské dovolené na hůře placenou a méně zajímavou pracovní pozici.

V úzké skupině vyhrazené max pro 5 klientek projdeme detailně vaše silné stránky, vaše schopnosti a odkryjeme potenciál za použití techniky koučování skupiny. Výsledkem bude konkrétní plán pro vaši životní situaci včetně finanční stránky, který lze ihned po skončení realizovat. Budete tím pádem konkrétně postupovat k cíli, ušetříte drahocenný čas a námahu spojenou s marným úsilím.

Po skončení skupinové práce nabízím pravidelně měsíční telefonické konzultace zdarma po dobu 3 měsíců.

Cena 1990kc/osoba

Čas 9:00 – 15:00

„Kdybyste věděli, že tento rok je rokem posledním. Jak by vypadal váš život? Co by jste udělali jinak, a jak by se změnil váš denní harmonogram? Na tyto otázky si 9.12. 2015 rozhodně odnesete vaše konkrétní odpovědi.“

Obzvláště v adventní čas, je toto téma zařazeno do našich silných setkávání, a věřte, že vás zanese do hloubky sebe sama a tím i do naplnění pravé podstaty adventu. Tato přednáška je tento rok opakovaná na vaše přání, právě pro hloubku a uvědomění a zároveň veliké uvolnění energie, které vyvolá paradoxně i velikou zábavu a smích.

Není totiž nutné cítit strach či obavu z tématu smrti, která je součástí života, stejně tak jako zrození, jež oslavujeme. Říká se, že dobrý konec dělá dobrý příběh. Můžeme před umíráním a tématem smrti zavírat oči a zbytečně se bát, či můžeme na tento fenomén pohlédnout způsobem vědomým, který nás od strachu odvádí.
I konec života můžeme mít ve svých rukách a vědomě si řídit čas, který je nám dán.

Cena 290,- Kč

Získáte jednoduchý návod na lepší pochopení druhých i sebe sama, porozumíte motivům i principům jednání, snadněji dosáhnete, čeho chcete a ujasníte si vlastní postupy při jednání s druhými.

Typologii můžeme použít k diagnostikování lidí, důležité především pro pracující s lidmi, obchodníky, jakožto lidi pracující v kolektivu, či týmu.
Cíl workshopu:
• Lepší pochopení druhých i sebe sama
• Porozumění motivů a principů jednání, jak dosáhnout snadněji toho, co chceme
•Ujasnění si vlastních postupů při jednání s druhými
•Uvědomění si vlastních hodnot
• Zlepšení vztahů okolo nás skrze poznání druhých, i sebe sama

Obsah přednášky:
• Přednáška přináší náhled a do barevné typologie, která čerpá z typologie dle C. G. Junga. Tento úvod do typologie a netradiční pohled na ni, může být užitečný každému z nás, ale především lidem, kteří pracují s lidmi, obchodníkům, manažerům, jakožto lidem pracujícím v týmu, či kolektivu.Základním účelem typologie je pochopení druhých, a případně přizpůsobení se ve vzájemných vztazích. Typologii můžeme použít k diagnostikování lidí, k snadnějšímu dosažení svých cílů, a lepšímu porozumění ostatních i sebe sama.

Ideální cílovou skupinou pro tuto přednášku jsou všichni, kteří pracují s lidmi, potřebují používat správný přístup v jednání a obchodování, nebo pracují s týmem lidí, či v týmu

18,30 – 21,00

Cena 690,-Kč

Temnota v nás, náš stín, místo o kterém nevíme, nebo místo, které se snažíme zakrýt, ukrýt, i před námi samými,a přesto je naší součástí, je vidět, cítit, je naší neodmyslitelnou součástí.
Na temnotu v nás se podíváme z pohledu psychologického, koučovacího a poslouží nám k němu i pohled astrologický. Astrologická černá Luna se trefuje do černého a pomůže nám nahlednout a zvědomit, jaký stín si v sobě nosíme.
Zaměříme se na to, jak s temnotou pracovat, a jak ji uchopit tak, aby nás posilovala, a neoslabovala.
K přiblíženíse tématu doporučuji přečíst si článek Leony Hrnkové o Černé Luně zde:
http://www.spokojena.cz/nase-temnota-v-nas-aneb-astrologicka-cerna-luna.html

Naše duše skrývá mnoho nevyřešeného, buď hlubokou prázdnotu nedořešeného, či naopak absolutní přebytek pozornosti. Oboje nás vyvádí z rovnováhy a vede k nepřiznání si a neřešení, či přetečení a zaplavení naší osobnosti. Svou černou Lunu můžeme usměrňovat a využívat její vliv, jen musíme znát její tvář. Tento praktický astrologický seminář bude zaměřený na naše temné stránky, jež mohou vést ke světlu.
Prosíme, aby jste se nám již hlásili dopředu, neboť potřebujeme znát váš datum a čas zrození (alespoň přibližný), abychom seminář mohli připravit přímo pro vás.
Těším se na vás já, Jana Dlouhá a má kolegyně, astroložka Leona Hrnková.

18:30 – 22,00

Cena : 290,-

„Zpětná vazba, stejně jako sprchování není pochopitelně trvalá. Je to něco, čemu byste se měli věnovat pravidelně“

Naučte se používat zpětnou vazbu jako standardní manažerský nástroj, osvojíte si pravidla negativní i pozitivní zpětné vazby, která vám při komunikaci pomůže ke snazšímu dosažení vašich cílů.
Zjistíte, že zpětná vazba může byt silným motivačním prostředkem. Naučíte se také používat silný koučovací nástroj – pyramidu neurologických úrovní. Na přednášku navazuje roční SmartCoaching škola, kde se bude pracovat se zpětnou vazbou více do hloubky.

Komunikační nástroj, který používáme každý den, v komunikaci v práci, v komunikaci s dětmi, s přáteli, i běžně na ulici..
Víte jak by vlastně správná zpětná vazba měla vypadat?..
Co pro vás znamená když po vás někdo chce zpětnou vazbu?.. Co vám tím vlastně říká? Proč vlastně právě vás o něco takového žádá. A jaké to bude mít následky, jestli mu jen řeknete špatné věci, s tím, že ty dobré berete jako samozřejmost.

Znamená to kritiku? Je to nalezení chyb na tom, co máte ohodnotit? Zpětná vazba není jen manažerský nástroj, používáme ji každý, setkáváme se s ní každý den.

Myslíte,že se týká jen manažerů?..nebo jste si vědomi toho jak často někomu dáváte zpětnou vazbu?
Když se vás někdo zeptá jak vypadá, jak se vám líbilo jeho vystoupení..Víte, jak odpovědět tak, aby jste ho podpořili tam, kde podpořit chcete, a neublížit na místě kde jste rozhodně ublížit nechtěli?
Jak se dá zpětná vazba překlenout v motivaci, a jak rozdíl je mezi pozitivní a negativní zpětnou vazbou? Čeho se vyvarovat?
O tom všem14.10. Od 18.30 hodin ve SmartCoachingu.

18,00 – 21,00

Cena 690,- Kč

Stárnutí je téma nejen starých lidí, ale týká se nás již od raného věku. Naše budoucnost velmi silně souvisí s naší minulostí a s tím, jak žijeme nyní. Nahlédneme do funkcí naší tělesné schránky, paměti buněk a tělesných pochodů, které si můžeme řídit především my sami.

Své tělo, duši i ducha můžeme vědomě trénovat s cílem, aby naše stáří probíhalo s grácií, zdravím, moudrostí a rovnováhou se sebou samým.

Do přednášky bude opět zařazen nástroj koučování, kde si odnesete rozpracované své téma.

18,30 – 21,00

Cena 290 Kč

No mind je stav mysli, kdy jsme ve spojení sami se sebou, jsme plně spokojeni se stavem tady a teď, jsme schopni nadhledu, ale zároveň jsme plně ukotveni v hmotě, ve svém těle a můžeme činit správná rozhodnutí, kde nás neruší stres, přemíra myšlenek, ani emoce.

No mind.. co se skrývá za tímto názvem..znamená to NE MYSLET? Jde to vůbec? A je to žádoucí? Jak se mám zbavit stresu? Co emoce, dá se s nimi nějak pracovat, abych ovládal já je, a ne ony mne? Jak mám přestat myslet na to, co mne trápí již roky? Jak může no mind pomoci při syndromu vyhoření? Můžu zvládat všechny nároky dnešní doby a cítit se v pohodě?

To jsou otázky, na které vám velmi ráda odpovím, a představím vám nový obor, tak potřebný v naší dnešní rychlé době. Mým dlouhodobým cílem je využít stav NO MIND u klientů, a z bodu, kdy jste v klidu a tzv. „víte“ vás teprve koučováním posunout k vašemu cíli.

18,30 – 21,00

Cena 290 Kč

„Když si vytvoříte mozkovou mapu, kterou budete mít denně rok na očích, za rok jsou vaše přání splněna“.

Při denní práci s mozkovou mapou aktivujete mozek jako tvořivou továrnu na vaše sny.

Mozková mapa totiž kombinuje lineární a laterární myšlení, a účinně zapojuje do přemýšlení větší část lidského mozku. Skrze definování a analytický popis našich cílů, ale zároveň vizualizace a práce s obrazy zapojujeme obě mozkové hemisféry . Mozek tudíž lépe vytváří nové nápady, organizuje lépe myšlenky a doslova tvoří novou realitu. Skrze asociace a spojení pomáhá vytvářet nové nápady, stejně jako organizovat si myšlenky pro aktuální či pozdější využití.

Na workshopu se naučíte jak využívat mozkové mapy ve svém profesním i osobním životě, splnit si jejich pomocí své sny, a zjistíte a vyzkoušíte si na své mapě, kterou si vytvoříte, jak se dá pracovat při koučování s mozkovými mapami.

18,30 – 21,00

Cena 290 Kč

Když nic nezměníte, ani nic v životě se vám nezmění. Získejte díky workshopu nový/jiný pohled na svět – na vaši realitu – váš život.

Dostaňte do popředí věci důležité, a starým dejte nový kabát. Využijte své zkušenosti k transformaci života. Cokoli si přejete, můžete ve svém životě získat. Najděte sami své odpovědi, a změňte svůj svět.

Pomůžeme Vám rozsvítit na cestu a najít odpovědi na otázky, na které sami hledáte odpověď.

Najít takové životní Wellness! A víte, jak se pozná opravdová radost? Že ji prostě musíte sdílet!

Sobota: 10,00 – 18,00

Cena: 890,-

Pro účastníky středeční přednášky 200Kč sleva

Když nic nezměníte, ani nic v životě se vám nezmění. Dostaňte do popředí věci důležité, a starým dejte nový kabát. Využijte své zkušenosti k transformaci života. Cokoli si přejete, můžete ve svém životě získat. Najděte sami své odpovědi, a změňte svůj svět.

Pomůžeme Vám rozsvítit na cestu a najít odpovědi na otázky, na které sami hledáte odpověď.

Najít takové životní Wellness! A víte, jak se pozná opravdová radost? Že ji prostě musíte sdílet! Přednáška je zároveň ukázkou a úvodem na sobotní workshop.

18,30 – 21,00

Cena 290,- Kč

Každý z nás má své jedinečné schopnosti, ale i potřeby související s naším proudem života.

Můžeme žít v harmonii se svou duší a naučit se motivovat způsobem, který rezonuje právě s námi samými. Sebekoučování z pohledu astrologie nám může ukázat nové obzory. Dostanete nástroj, který si hned vyzkoušíte, a budete moci použít kdykoliv.

18,30 -21,00

Cena 290,- Kč

Historie